ODBORNÝ DOHĽAD
ZDRAVÁ STRAVA
TRÉNINGOVÝ PLÁN
Profesionálný inštruktor pre zdravý životný štýl

Juliana Boldi